Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: ÁMBITOSTEAM

Ισπανία 15 ετών, 16 ετών, 17 ετών   3, 4, 7 / 10

Τίτλος του έργου:

La cubierta vegetal: protección frente a las inundaciones.

Ερευνητικό ερώτημα

¿Puede la cubierta vegetal disminuir el riesgo de inundaciones y la pérdida de suelo por erosión?

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Hay evidencias de que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos atmosféricos extremos. Nuestra ciudad se asienta en parte sobre una zona inundable del curso bajo de dos ríos que desembocan en la localidad. La ocupación de los valles, la falta de precipitaciones, la utilización del agua para riego y otros factores han producido grandes alteraciones: carecen de vegetación de ribera y habitualmente su caudal es nulo. Con esta investigación pretendemos averiguar la influencia de la vegetación en el riesgo de inundación y en la erosión del suelo.

Θέμα έργου

Πλημμύρες & ξηρασία

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.