Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: ÁMBITOSTEAM

Španělsko 15 let, 16 let, 17 let   3, 4, 7 / 10

Název projektu:

La cubierta vegetal: protección frente a las inundaciones.

Výzkumná otázka

¿Puede la cubierta vegetal disminuir el riesgo de inundaciones y la pérdida de suelo por erosión?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Hay evidencias de que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos atmosféricos extremos. Nuestra ciudad se asienta en parte sobre una zona inundable del curso bajo de dos ríos que desembocan en la localidad. La ocupación de los valles, la falta de precipitaciones, la utilización del agua para riego y otros factores han producido grandes alteraciones: carecen de vegetación de ribera y habitualmente su caudal es nulo. Con esta investigación pretendemos averiguar la influencia de la vegetación en el riesgo de inundación y en la erosión del suelo.

Téma projektu

Záplavy a sucha

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.