Infrarood Webcam Hack - Infrarood licht gebruiken om de wereld op een nieuwe manier te observeren

Korte beschrijving Deze set van drie activiteiten stelt leerlingen in staat om het elektromagnetische spectrum te begrijpen en infrarode straling te observeren door een goedkope webcam aan te passen. Er kan besproken worden hoe infraroodstraling gebruikt kan worden om informatie te verkrijgen die niet beschikbaar is met zichtbaar licht. Leerlingen zullen ook satellietbeelden analyseren die hen [...]

Na de storm - Orkaan Matthew volgen en de gevolgen analyseren

Korte beschrijving In deze reeks van twee activiteiten verkennen leerlingen aan de hand van het voorbeeld van orkaan Matthew de toepassingen van aardobservatiegegevens bij het opsporen van orkanen en het beoordelen van de nasleep ervan. Leerlingen leren hoe een orkaan zich ontwikkelt en welke impact extreem weer kan hebben op de samenleving. Ze zullen dit doen door [...]

Snelwegen van de oceanen - Zeestromingen en het verband met het klimaat

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten zullen leerlingen een multimediamodule gebruiken om meer te leren over zeestromingen, de snelwegen van de oceanen, en hoe die belangrijk zijn om het plaatselijke klimaat te begrijpen. Met behulp van een praktische activiteit zullen ze onderzoeken wat oceaanstromingen veroorzaakt. Ze zullen ook satellietbeelden gebruiken om de temperatuur [...]

Zee-ijs vanuit de ruimte - Onderzoek naar Arctisch zee-ijs en het verband met het klimaat

Korte beschrijving In deze reeks van drie activiteiten zullen leerlingen Arctisch zee-ijs onderzoeken. Eerst zullen ze een praktische activiteit uitvoeren om uit te vinden wat er gebeurt "als de oceaan bevriest". Daarna zullen ze satellietbeelden gebruiken om de concentratie en omvang van het zee-ijs te analyseren en hoe deze parameters de afgelopen decennia veranderd zijn. Ze [...]

Planetaire warmtepompen

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe de oceaancirculatie van invloed is op het klimaat. In de inleidende activiteit voeren ze berekeningen uit om de relatieve invloed van de opwarming van de aarde op de atmosfeer en de oceanen te vergelijken. Met een praktische activiteit waarbij gemakkelijk verkrijgbare apparatuur wordt gebruikt, kunnen leerlingen zien hoe water van verschillende [...]

De koolstofcyclus

Korte beschrijving In deze reeks van drie activiteiten leren leerlingen over de koolstofcyclus en gebruiken ze die om acties te identificeren op individueel en gemeenschapsniveau om de hoeveelheid koolstof die in de atmosfeer wordt uitgestoten, te verminderen. Een praktische activiteit met huishoudelijke materialen gaat in op de gevolgen van oceaanverzuring, waarbij leerlingen een [...]

Een jaar op aarde - De seizoenen begrijpen

Korte beschrijving Deze bron bevat twee activiteiten om de kennis van leerlingen over seizoenen te bevorderen en te vergroten, en richt zich op het basismechanisme achter de verschillende seizoenen op aarde. De bron is opgedeeld in verschillende delen, zodat het onderwerp en de inhoud geleidelijk kunnen worden aangeleerd. Het startpunt is een algemene discussie over seizoenen door de [...]

Vanaf de grond en vanuit de lucht - Analyseren en begrijpen van beelden van de planeet Aarde vanuit de ruimte

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten maken leerlingen kennis met het idee van observatie op afstand van de aarde vanuit de ruimte. Ze worden gevraagd om foto's van verschillende landschappen (bergen, meren, rivieren, steden, eilanden en woestijnen) die vanaf de grond zijn genomen, te vergelijken met foto's van dezelfde plaatsen die door astronauten aan boord van de internationale ruimte [...]