Infraröd webbkamerahack - Använd infrarött ljus för att observera världen på ett nytt sätt

Kort beskrivning Denna uppsättning av tre aktiviteter gör det möjligt för eleverna att förstå det elektromagnetiska spektrumet och observera infraröd strålning genom modifiering av en billig webbkamera. Det kommer att möjliggöra diskussioner om hur infraröd strålning kan användas för att få information som inte är tillgänglig med hjälp av synligt ljus. Eleverna kommer också att analysera satellitbilder som ger dem [...].

Efter stormen - Spåra orkanen Matthew och analysera dess effekter

Kort beskrivning I denna uppsättning av två aktiviteter kommer eleverna att utforska tillämpningarna av jordobservationsdata för att spåra orkaner och bedöma deras efterdyningar med hjälp av exemplet orkanen Matthew. Eleverna får lära sig hur en orkan utvecklas och vilken inverkan extremt väder kan ha på samhället. De kommer att göra detta genom att jämföra [...]

Havets motorvägar - havsströmmar och kopplingen till klimatet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att använda en multimediemodul för att lära sig om havsströmmar, havens motorvägar och hur de är viktiga för att förstå lokala klimat. Med hjälp av en praktisk aktivitet kommer de att undersöka vad som orsakar havsströmmar. De kommer också att använda satellitbilder för att analysera temperaturen [...].

Havsis från rymden - Undersökning av arktisk havsis och dess koppling till klimatet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att undersöka arktisk havsis. Först kommer de att utföra en praktisk aktivitet för att ta reda på vad som händer "när havet fryser". Sedan använder de satellitbilder för att analysera havsisens koncentration och utbredning och hur dessa parametrar har förändrats under de senaste decennierna. De [...]

Planetvärmepumpar

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter får eleverna lära sig hur havscirkulationen påverkar klimatet. I den inledande aktiviteten gör de beräkningar för att jämföra den globala uppvärmningens relativa påverkan på atmosfären och haven. I en praktisk aktivitet med lättillgänglig utrustning får eleverna se hur vatten av olika [...]

Kolets kretslopp

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om kolcykeln och använda den för att identifiera åtgärder på individ- och samhällsnivå för att minska mängden kol som släpps ut i atmosfären. En praktisk aktivitet med hushållsmaterial tar upp effekterna av havsförsurning och låter eleverna utforma en [...].

Ett år på jorden - Att förstå årstiderna

Kort beskrivning Denna resurs innehåller två aktiviteter för att främja och förbättra elevernas kunskaper om årstider, och fokuserar på den grundläggande mekanismen bakom olika årstider på jorden. Resursen är uppdelad i olika delar, vilket möjliggör en gradvis tillägnelse av ämnet och innehållet. Utgångspunkten är en allmän diskussion om årstider genom att ta hänsyn till [...]