Infraraudonųjų spindulių internetinės kameros Hack - Naudojant infraraudonųjų spindulių šviesą stebėti pasaulį nauju būdu

Trumpas aprašymas Šis trijų užduočių rinkinys leis mokiniams suprasti elektromagnetinį spektrą ir stebėti infraraudonąją spinduliuotę naudojant pigią interneto kamerą. Bus galima aptarti, kaip infraraudonoji spinduliuotė gali būti naudojama informacijai, kurios negalima gauti naudojant regimąją šviesą, gauti. Mokiniai taip pat analizuos palydovines nuotraukas, kuriose matomi [...]

Po audros - uragano "Matthew" stebėjimas ir jo poveikio analizė

Trumpas aprašymas Šiame dviejų užduočių rinkinyje, remdamiesi uragano Matthew pavyzdžiu, mokiniai nagrinės Žemės stebėjimo duomenų panaudojimą stebint uraganus ir vertinant jų padarinius. Mokiniai sužinos, kaip vystosi uraganas ir kokį poveikį visuomenei gali turėti ekstremalūs orai. Tai jie darys lygindami [...]

Vandenynų greitkeliai - jūrų srovės ir ryšys su klimatu

Trumpas aprašymas Šiame trijų užduočių rinkinyje mokiniai, naudodamiesi multimedijos moduliu, sužinos apie jūrų sroves, vandenynų greitkelius ir jų svarbą vietos klimatui suprasti. Naudodamiesi praktine veikla jie tirs, kas lemia vandenynų sroves. Taip pat naudodamiesi palydovinėmis nuotraukomis analizuos temperatūrą, [...]

Jūros ledas iš kosmoso - Arkties jūros ledo ir jo ryšio su klimatu tyrimai

Trumpas aprašymas Šiame trijų užduočių rinkinyje mokiniai tyrinės Arkties jūros ledą. Pirmiausia jie atliks praktinę užduotį, kad išsiaiškintų, kas nutinka, "kai užšąla vandenynas". Paskui, naudodamiesi palydovinėmis nuotraukomis, jie analizuos jūros ledo koncentraciją ir plotą bei tai, kaip šie parametrai keitėsi pastaraisiais dešimtmečiais. Jie [...]

Planetiniai šilumos siurbliai

Trumpas aprašymas Šiame trijų užduočių rinkinyje mokiniai sužinos, kaip vandenynų cirkuliacija veikia klimatą. Įvadinėje užduotyje jie atlieka skaičiavimus, kad palygintų santykinį visuotinio atšilimo poveikį atmosferai ir vandenynams. Praktinėje užduotyje, kurioje naudojama lengvai prieinama įranga, mokiniai gali pamatyti, kaip skirtingo dydžio vanduo [...]

Anglies dioksido ciklas

Trumpas aprašymas Atlikdami šią trijų užduočių grupę mokiniai sužinos apie anglies dioksido ciklą ir, naudodamiesi šia informacija, nustatys, kokių veiksmų imtis asmeniniu ir bendruomenės lygmeniu, kad sumažintų į atmosferą išmetamo anglies dioksido kiekį. Praktinėje užduotyje, kurioje naudojamos buitinės medžiagos, nagrinėjamas vandenynų rūgštėjimo poveikis, todėl mokiniai gali sukurti [...]

Vieneri metai Žemėje - Suprasti metų laikus

Trumpas aprašymas Šioje medžiagoje pateikiama dvi užduotys, skirtos mokinių žinioms apie metų laikus ugdyti ir plėsti, ir daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniam skirtingų metų laikų Žemėje mechanizmui. Priemonė yra suskirstyta į skirtingas dalis, todėl galima palaipsniui įsisavinti temą ir turinį. Pradžioje - bendra diskusija apie metų laikus, kurioje aptariami metų laikai, atsižvelgiant į [...]