Infrapuna Webcam Hack - Infrapunavalon avulla voit tarkkailla maailmaa uudella tavalla

Lyhyt kuvaus Tämä kolmen tehtävän sarja antaa oppilaille mahdollisuuden ymmärtää sähkömagneettista spektriä ja havainnoida infrapunasäteilyä halvan web-kameran avulla. Sen avulla voidaan keskustella siitä, miten infrapunasäteilyä voidaan käyttää sellaisen tiedon saamiseksi, jota ei saada näkyvällä valolla. Oppilaat analysoivat myös satelliittikuvia, jotka tarjoavat heille [...].

Myrskyn jälkeen - Matthew-hurrikaanin seuranta ja sen vaikutusten analysointi

Lyhyt kuvaus Tässä kahdessa tehtävässä oppilaat tutustuvat maanhavainnointitietojen sovelluksiin hurrikaanien seurannassa ja niiden jälkiseurausten arvioinnissa Matthew-hurrikaanin esimerkin avulla. Oppilaat oppivat, miten hurrikaani kehittyy ja millaisia vaikutuksia äärimmäisillä sääoloilla voi olla yhteiskuntaan. He tekevät tämän vertailemalla [...]

Valtamerten valtatiet - Merivirrat ja yhteys ilmastoon

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat multimediamoduulin avulla merivirtauksista, valtamerten valtateistä ja niiden merkityksestä paikallisen ilmaston ymmärtämisessä. He tutkivat käytännönläheisen toiminnan avulla, mistä merivirrat johtuvat. Lisäksi he käyttävät satelliittikuvia analysoidakseen lämpötilaa [...].

Merijää avaruudesta - Arktisen alueen merijään ja sen yhteyden tutkiminen ilmastoon

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat tutkivat arktista merijäätä. Ensin he tekevät käytännön harjoituksen selvittääkseen, mitä tapahtuu, kun meri jäätyy. Sitten he analysoivat satelliittikuvien avulla merijään pitoisuutta ja laajuutta sekä sitä, miten nämä muuttujat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. He [...]

Planetaariset lämpöpumput

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat, miten valtamerten kierto vaikuttaa ilmastoon. Alkutehtävässä he suorittavat laskelmia vertaillakseen ilmaston lämpenemisen suhteellista vaikutusta ilmakehään ja valtameriin. Käytännön toiminnassa, jossa käytetään helposti saatavilla olevia laitteita, oppilaat voivat nähdä, miten eri [...]

Hiilen kiertokulku

Lyhyt kuvaus Tässä kolmesta tehtävästä koostuvassa sarjassa oppilaat tutustuvat hiilen kiertokulkuun ja käyttävät sitä yksilö- ja yhteisötason toimien määrittelyyn, joiden avulla voidaan vähentää ilmakehään pääsevän hiilen määrää. Kotitalousmateriaaleja käyttävässä käytännön toiminnassa pohditaan valtamerten happamoitumisen vaikutuksia, jolloin oppilaat voivat suunnitella [...].

Yksi vuosi maapallolla - Vuodenaikojen ymmärtäminen

Lyhyt kuvaus Tämä materiaali sisältää kaksi tehtävää, joilla edistetään ja parannetaan oppilaiden tietämystä vuodenajoista, ja siinä keskitytään maapallon eri vuodenaikojen perusmekanismiin. Materiaali on jaettu eri osiin, mikä mahdollistaa aiheen ja sisällön vaiheittaisen omaksumisen. Lähtökohtana on yleinen keskustelu vuodenajoista pohtimalla [...]

Maasta ja taivaalta - Avaruudesta otettujen kuvien analysointi ja ymmärtäminen maapallosta.

Lyhyt kuvaus Tässä kolmesta tehtävästä koostuvassa sarjassa oppilaat tutustuvat ajatukseen maapallon kaukohavainnoinnista avaruudesta käsin. Heitä pyydetään vertailemaan maasta otettuja valokuvia erilaisista maisemista (vuoret, järvet, joet, kaupungit, saaret ja aavikot) valokuviin, jotka astronautit ovat ottaneet samoista paikoista kansainvälisessä avaruusaluksessa [...].