Στο τέλος του έργου όλες οι ομάδες που θα μοιραστούν τα αποτελέσματά τους θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.