Näsan högt uppe på himlen - observera och mäta väderförhållanden

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter får eleverna lära sig hur deras sinnen och instrument kan användas för att beskriva och mäta väderförhållanden. Som en inledande aktivitet får eleverna analysera lokala ordspråk som rör vädret. Sedan får de använda sina sinnen för att göra väderobservationer och lära sig att beskriva [...]

Väder vs Klimat - Förstå skillnaden mellan väder och klimat

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig skillnaden mellan väder och klimat. De ska identifiera olika klimatzoner och samla in egna väderdata. De kommer att analysera och jämföra dagliga och månatliga mätningar av lufttemperaturen. Slutligen får de lära sig om olika klimatscenarier och identifiera vad det innebär för [...].