Nos wysoko na niebie - obserwacja i pomiar warunków pogodowych

Krótki opis W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób ich zmysły i przyrządy mogą być wykorzystywane do opisywania i pomiaru warunków pogodowych. Jako ćwiczenie wprowadzające, uczniowie przeanalizują lokalne przysłowia związane z pogodą. Następnie wykorzystają swoje zmysły do obserwacji pogody i nauczą się opisywać [...]

Pogoda a klimat - Zrozumienie różnicy między pogodą a klimatem

Krótki opis W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie poznają różnicę między pogodą a klimatem. Będą identyfikować różne strefy klimatyczne i zbierać własne dane pogodowe. Przeanalizują i porównają dzienne i miesięczne pomiary temperatury powietrza. Na koniec dowiedzą się o różnych scenariuszach klimatycznych i określą, co to oznacza dla [...]