Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Cloud Academy Detectives

Hellas 11 år gammel   30 / 12

Prosjektets tittel:

Cloud Academy Detectives: Αποκρυπτογραφώντας τις κοσμικές ακτίνες στη Γη και πέρα από αυτήν.

Forskningsspørsmål

Πώς οι κοσμικές ακτίνες επηρεάζουν τον σχηματισμό των νεφών και τις ατμοσφαιρικές διεργασίες στη Γη και σε εξωγήινα περιβάλλοντα;
How cosmic rays affect cloud formation and atmospheric processes on Earth and in extraterrestrial environments?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Ο στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσουμε πως οι κοσμικές ακτίνες επηρεάζουν τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τον σχηματισμό των νεφών, καθώς και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των επιδράσεων στο κλίμα της Γης και σε εξωγήινα περιβάλλοντα.
The objective of the research is to investigate how cosmic rays influence atmospheric conditions and cloud formation, as well as to determine the implications of these effects on Earth’s climate and extraterrestrial environments.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Through Scattering the cosmic can interact with molecules of the atmosphere of the planets. Throught this interaction the temperature distribution of atmosphere change depending also from the content of it. Result of this interaction is also the clouds formation. To investigate this problem, our plan is to do an analysis based on observational data collected from ground-based and remote-sensing observatories and satellite measurements, such as AERONET and CloudSat, data from meteorological stations and classroom experiments.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.