Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Detektywi Cloud Academy

Grecja 11 lat   30 / 12

Tytuł projektu:

Cloud Academy Detectives: Αποκρυπτογραφώντας τις κοσμικές ακτίνες στη Γη και πέρα από αυτήν.

Pytanie badawcze

Πώς οι κοσμικές ακτίνες επηρεάζουν τον σχηματισμό των νεφών και τις ατμοσφαιρικές διεργασίες στη Γη και σε εξωγήινα περιβάλλοντα;
Jak promienie kosmiczne wpływają na tworzenie się chmur i procesy atmosferyczne na Ziemi i w środowiskach pozaziemskich?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Ο στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσουμε πως οι κοσμικές ακτίνες επηρεάζουν τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τον σχηματισμό των νεφών, καθώς και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των επιδράσεων στο κλίμα της Γης και σε εξωγήινα περιβάλλοντα.
The objective of the research is to investigate how cosmic rays influence atmospheric conditions and cloud formation, as well as to determine the implications of these effects on Earth’s climate and extraterrestrial environments.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Through Scattering the cosmic can interact with molecules of the atmosphere of the planets. Throught this interaction the temperature distribution of atmosphere change depending also from the content of it. Result of this interaction is also the clouds formation. To investigate this problem, our plan is to do an analysis based on observational data collected from ground-based and remote-sensing observatories and satellite measurements, such as AERONET and CloudSat, data from meteorological stations and classroom experiments.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.