Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: De Groene Vingers

Belgia 15 år gammel   5 / 5

Prosjektets tittel:

sammenhengen mellom tørke og vegetasjon

Forskningsspørsmål

Hvilken sammenheng er det mellom vegetasjonsendringer og klimaendringer i Flandern?
Varierer veksthastigheten mellom artene?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Vi ønsker å forske på hvilken effekt klimaendringene har på planter.
Det vil bli flere tørkeperioder om sommeren på grunn av klimaendringene.
Vi ønsker å forske på hvordan disse tørkeperiodene påvirker vegetasjonen i Flandern.

Tema for prosjektet

Flom og tørke

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.