Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: De Groene Vingers

Belgia 15 lat   5 / 5

Tytuł projektu:

związek między suszą a roślinnością

Pytanie badawcze

Jaki jest związek między zmianami roślinności a zmianami klimatu we Flandrii?
Czy prędkość wzrostu różni się w zależności od gatunku?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Chcemy zbadać wpływ zmian klimatu na rośliny.
Ze względu na zmiany klimatu latem będzie więcej okresów suszy.
Chcemy zbadać, w jaki sposób okresy suszy wpływają na roślinność we Flandrii

Temat projektu

Powodzie i susze

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.