Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback pĂĽ.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: De Grønne Vingers

Belgien 15 ür gammel   5 / 5

Projektets titel:

Forholdet mellem tørke og vegetation

Forskningsspørgsmül

Hvilken sammenhĂŚng er der mellem vegetationsĂŚndringer og klimaĂŚndringer i Flandern?
Varierer vĂŚksthastigheden mellem arterne?

Identificer det lokale miljø/klimaproblem, du ønsker at undersøge.

Vi vil undersøge, hvilken effekt klimaforandringer har pü planter.
Der vil komme flere tørkeperioder om sommeren pü grund af klimaforandringerne.
Vi vil undersøge, hvordan disse tørkeperioder püvirker vegetationen i Flandern.

Projektets emne

Oversvømmelser og tørke

Beskriv, hvordan du planlÌgger at undersøge det identificerede problem, og hvilke data du planlÌgger at analysere.

Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslüede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan undersøge? Er det gennemførligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale miljø beskrevet? Angiv om nødvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilhører.