Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Tørkedetektiver

Hellas 15 år gammel, 13 år gammel   26, 7 / 19

Prosjektets tittel:

Nedbør og tørkevariasjoner i vårt område

Forskningsspørsmål

Velg ut data og studer variasjonen i nedbør og tørkeperioder de siste 30 årene i området Thessaloniki i Hellas.

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

De siste årene har vi hatt svært intensive nedbørsmengder og lange perioder med tørke. Det er et spørsmål om dette fenomenet skyldes klimaendringer.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Studentene skal samle inn data om hyppigheten og intensiteten av nedbør, samt tørkeperioder i området rundt Thessaloniki over en periode på tjue til tretti år. Tørkeperiodene skal også knyttes til data om fuktighetsindeksen som er samlet inn via EO-nettleseren. De vil foreta statistisk behandling av dataene og presentere dem i tidsserier. De vil oppdage eventuelle endringer i nedbørshyppighet og -intensitet og undersøke sammenhengen mellom disse endringene og klimaendringer og global oppvarming.
De skal velge en by av samme størrelse som Thessaloniki, som ligger på omtrent samme breddegrad, og undersøke tørkeperioder med fuktighetsindeksdata som er samlet inn gjennom EO-nettleseren over tjue til tretti år. De skal foreta statistisk behandling av dataene og presentere dem som tidsserier. De vil oppdage eventuelle endringer i tørkehyppigheten og undersøke sammenhengen mellom disse endringene og klimaendringer og global oppvarming.
Til slutt kommer de med forslag til hva vi kan gjøre i hverdagen for å redusere effekten av den globale oppvarmingen og klimaendringene.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.