Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Detektywi suszy

Grecja 15 lat, 13 lat   26, 7 / 19

Tytuł projektu:

Opady deszczu i wahania suszy w naszym regionie

Pytanie badawcze

Wybór danych i zbadanie zmienności opadów deszczu i okresów suszy w ciągu ostatnich 30 lat w rejonie Salonik w Grecji.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

W ostatnich latach mamy bardzo intensywne opady deszczu i długie okresy suszy. Pojawia się pytanie, czy zjawisko to jest spowodowane zmianami klimatu.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Studenci będą zbierać dane na temat częstotliwości i intensywności opadów deszczu, a także okresów suszy na większym obszarze Salonik w okresie od dwudziestu do trzydziestu lat. Okresy suszy będą również powiązane z danymi indeksu wilgotności zebranymi za pomocą przeglądarki EO. Przeprowadzą statystyczne przetwarzanie danych i ich prezentację w postaci szeregów czasowych. Wykryją wszelkie zmiany w częstotliwości i intensywności opadów oraz zbadają korelację tych zmian ze zmianami klimatu i globalnym ociepleniem.
Wybiorą miasto o podobnej wielkości do Salonik, położone mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej i zbadają okresy suszy za pomocą danych indeksu wilgotności zebranych przez przeglądarkę EO w ciągu dwudziestu do trzydziestu lat. Wykonają statystyczne przetwarzanie danych i ich prezentację w postaci szeregów czasowych. Wykryją wszelkie zmiany w częstotliwości susz i zbadają korelację tych zmian ze zmianami klimatu i globalnym ociepleniem.
Na koniec zaproponują praktyki, które możemy zastosować w naszym codziennym życiu, aby zmniejszyć skutki globalnego ocieplenia i zmian klimatu.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.