Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Klimatspanarna 4B

Sverige 11 år gammel   25 / 12

Prosjektets tittel:

Miljövänligt bygge

Forskningsspørsmål

Hvordan påerkas miljøet av nybyggen?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Vi vill undersöka hur Haninge påverkas av mycket bygge i både Vega(handen) och Brandbergen. Vi anser at kommunen bygger mye og har også tatt bort skog for husbygge i Vega. Vi vill studera hur husbygge har påverkan på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser, och den även förbrukar mycket naturresurser.

Tema for prosjektet

Byer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi ska besöka dessa område och undersöka hur Vega och Brandbergen har påverkats under alla dessa år pga. byggandet. Vi ska även undersöka om bygget har även påverkat trafiken i Haninge och de långa köerna i trafiken som orsakar utsläpp av bilavgaser. Vi kommer til å göra fältstudier, använda oss av satellitbilder, intervju haningebor, samla på olika data som kopplas till de globala målen och hur klimatet påverkas av mycket bygge. Dessuten kommer vi til å studere om man har bygget bærekraftig og hvilket materiale som brukes for å redusere klimagassutslippene.

For å gjøre forskjell: Vi vil redusere trafikken og byggandet av høye betonghus i kommunen for å bevare naturen og de grønne områdene man har bygget på. Vi vil finne bærekraftige løsninger og strategier for problemet.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.