Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: Klimatiskā telpa 4B

Zviedrija 11 gadus vecs   25 / 12

Projekta nosaukums:

Miljövänligt bygge

Pētījuma jautājums

Hur påerkas miljön av nybyggen?

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Vi vill undersöka hur Haninge påverkas av mycket bygge i både Vega(handen) och Brandbergen. Vi anser att kommunen bygger mycket och har även tagit bort skog för husbygge i Vega. Vi vill studera hur husbygge har påverkan på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser, och den även förbrukar mycket naturresurser.

Projekta tēma

Pilsētas

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Vi ska besöka dessa område och undersöka hur Vega och Brandbergen har påverkats under alla dessa år pga. byggandet. Vi ska även undersöka om bygget har även påverkat trafiken i Haninge och de långa köerna i trafiken som orsakar utsläpp av bilavgaser. Vi kommer att göra fältstudier, använda oss av satellitbilder, intervju haningebor, samla på olika data som kopplas till de globala målen och hur klimatet påverkas av mycket bygge. Dessutom kommer vi studera om man har byggt hållbart och vilka material användes för att minska växthusutsläppen.

För att göra skillnad: Vi vill minska trafiken och byggandet av höga betong hus i kommunen för att bevara naturen och de gröna områdena man har byggt på. Vi vill hitta hållbara lösningar och strategier för problemet.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.