Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: ClimatologieCSPU

Belgia 17 år gammel   1 / 2

Prosjektets tittel:

Analyse de l'évolution d'événements météorologiques extrêmes en Europe, suite au réchauffement global

Forskningsspørsmål

Har Europa i løpet av de siste årene blitt mer påvirket av uroligheter eller uvær på grunn av klimaendringene?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Klimaendringene er en av vår tids største bekymringer, med potensielt alvorlige konsekvenser for de meteorologiske fenomenene. Nous allons donc voir s'il est envisageable que ces évènements ont été causés en raison du réchauffement climatique, et si ces phénomènes risquent de s'empirer au fur et à mesure si le climat se réchauffe encore.

Vi har bemerket at fenomenene har økt kraftig, og at de kan være forårsaket av klimaendringene. Nous allons donc nous poser la question : Har Europa i løpet av de siste årene blitt mer påvirket av vind og vær på grunn av klimaendringene?

Tema for prosjektet

Værmålinger

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

La première étape consiste à recueillir toutes les données pertinentes. I første omgang konsentrerer vi oss om to essensielle aspekter: de tempeter og ouragans som har passert i Europa, ved å utvikle kart som setter lys på utviklingen i de siste tiårene, og de atmosfæriske og oseaniske forholdene som er gunstige for dannelsen av disse fenomenene. Des cartes illustont les trajectoires, les intensités, et les zones d'impact des tempêtes et ouragans qui ont touché l'Europe. Når det gjelder klimadataene, tar analysen utgangspunkt i temperaturen på havoverflaten, en viktig indikator for å vurdere forholdene for intensivering av stormene. Grafer og kart vil bli brukt for å visualisere utviklingen av vanntemperaturen i løpet av de siste årene. Une fois qu'on a toutes les informations nécessaires, on va regarder les cartes pour voir quelles régions sont les plus susceptibles d'être touchées par des tempêtes, et les graphiques nous aideront à comprendre comment la température et l'humidité ont changé.

Resultatene av denne analysen vil bli presentert i form av kart som illustrerer temperturbanene i løpet av noen år, og som synliggjør de mest utsatte sonene. Grafiske fremstillinger vil bli brukt til å vise temperaturvariasjoner i havoverflaten og fuktigheten på land. Disse framstillingene skal bidra til å vise de potensielle sammenhengene mellom klimaendringene, temperturenes egenskaper og betingelsene for deres dannelse.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.