Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: ClimatologieCSPU

Belgia 17 lat   1 / 2

Tytuł projektu:

Analiza ewolucji zjawisk meteorologicznych poza Europą w kontekście globalnego przełomu

Pytanie badawcze

Czy w ciągu ostatnich lat na Europę w większym stopniu oddziaływały ouragany lub burze z powodu zmian klimatycznych?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Zmiany klimatyczne stanowią jeden z głównych problemów naszej epoki, z potencjalnie poważnymi konsekwencjami dla zjawisk meteorologicznych. Przyjrzyjmy się zatem, czy można przewidzieć, że zjawiska te zostały spowodowane przez recesję klimatyczną i czy istnieje ryzyko, że zjawiska te będą się nasilać w przyszłości i w miarę dalszej recesji klimatycznej.

Zauważyliśmy, że zjawiska meteorologiczne znacznie się nasiliły i że mogą one być spowodowane zmianami klimatycznymi. Nous allons donc nous poser la question : Czy Europa została bardziej dotknięta, w ciągu ostatnich lat, przez ouragany lub burze z powodu zmian klimatycznych?

Temat projektu

Pomiary pogodowe

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Pierwszy etap polega na zebraniu wszystkich istotnych danych. W pierwszej kolejności skoncentrujemy się na dwóch zasadniczych aspektach: cyklonach i ouraganach występujących w Europie, opracowując wykresy przedstawiające ich ewolucję w ostatnich dziesięcioleciach oraz warunki atmosferyczne i klimatyczne sprzyjające powstawaniu tych zjawisk. Na kartach zilustrowano trajektorie, intensywność i strefy oddziaływania burz i ouraganów, które dotknęły Europę. Jeśli chodzi o dane klimatyczne, analiza koncentruje się na temperaturze powierzchni morza, która jest kluczowym wskaźnikiem do oceny warunków sprzyjających nasileniu się zjawisk pogodowych. Do wizualizacji zmian temperatury wody w ciągu ostatnich lat wykorzystano wykresy i karty. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji można przyjrzeć się kartom, aby zobaczyć, które regiony są najbardziej podatne na zmiany temperatury, a wykresy pomogą nam zrozumieć, jak zmieniła się temperatura i wilgotność.

Wyniki tej analizy zostaną przedstawione w formie wykresów ilustrujących trajektorie temperatur na przestrzeni lat, uwidaczniając strefy oddziaływania najbardziej narażone na dotknięcie. Wykorzystano wykresy w celu przedstawienia zmian temperatury powierzchni morza i wilgotności na lądzie. Przedstawienia te pomagają dostrzec potencjalne zależności między zmianami klimatycznymi, cechami charakterystycznymi temperatur i warunkami sprzyjającymi ich powstawaniu.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.