Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Klima-skolekamerater

Hellas 6 år og yngre   11 /

Prosjektets tittel:

Min jord er mitt sted

Forskningsspørsmål

Hvorfor oppstår oversvømmelser?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Det lokale miljøproblemet som har påvirket oss, handler om flom. Landet vårt hadde i år en forferdelig flom som ødela noen områder fullstendig. På skolen vår har vi samlet inn ting til skoler som er fullstendig oversvømmet, og under idémyldringen om dette problemet forsto vi at branner og oversvømmelser forekommer svært ofte... så vi bestemte oss for å finne ut mer om dette problemet...

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.