Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Klimaty-koledzy szkolni

Grecja 6 lat i młodsi   11 /

Tytuł projektu:

Moja ziemia jest moim miejscem

Pytanie badawcze

Dlaczego zdarzają się powodzie?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Lokalnym problemem środowiskowym, który wywarł na nas wpływ, są powodzie. W tym roku nasz kraj doświadczył straszliwej powodzi, która całkowicie zniszczyła niektóre regiony. W naszej szkole zbieraliśmy rzeczy dla szkół, które zostały całkowicie zalane i podczas burzy mózgów na temat tego problemu zrozumieliśmy, że pożary i powodzie są bardzo częste... więc postanowiliśmy dowiedzieć się o tym problemie....

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.