Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Ερευνητές

Hellas 16 år gammel   9 / 5

Prosjektets tittel:

Μπορεί να επηρεαστεί η αμπελουργία από την κλιματική αλλαγή στο μέλλον;

Forskningsspørsmål

Επηρεάζεται η αμπελουργία από την κλιματική αλλαγή; Καλλιέργεια που θεωρείται εμβληματική όπως το αμπέλι φαίνεται θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επιβίωσης; Οι γηγενείείς ποικιλίες δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή;

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα των σταφυλιών, στο κρασί που παράγεται στην περιοχή της Ζίτσας.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Εξεύρεση επικαιροποιημένων δεδομένων για τη σχέση μεταξύ του τοπικού κλίματος στην περιοχή της Ζίτσας και της ανάπτυξης της αμπέλου, σημαντικό βήμα για την πληρέστερη αξιολόγηση των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην τοπική αμπελουργία. Βασικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για το κρασί που παράγεται στην περιοχή της Ζίτσας.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.