Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Ερευνητές

Grecja 16 lat   9 / 5

Tytuł projektu:

Μπορεί να επηρεαστεί η αμπελουργία από την κλιματική αλλαγή στο μέλλον;

Pytanie badawcze

Επηρεάζεται η αμπελουργία από την κλιματική αλλαγή; Καλλιέργεια που θεωρείται εμβληματική όπως το αμπέλι φαίνεται θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επιβίωσης; Οι γηγενείς ποικιλίες δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα των σταφυλιών, στο κρασί που παράγεται στην περιοχή της Ζίτσας.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Εξεύρεση επικαιροποιημένων δεδομένων για τη σχέση μεταξύ του τοπικού κλίματος στην περιοχή της Ζίτσας και της ανάπτυξης της αμπέλου, σημαντικό βήμα για την πληρέστερη αξιολόγηση των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην τοπική αμπελουργία. Βασικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για το κρασί που παράγεται στην περιοχή της Ζίτσας.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.