Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: Ερευνητές

Grieķija 16 gadus vecs   9 / 5

Projekta nosaukums:

Μπορεί να επηρεαστεί η αμπελουργία από την κλιματική αλλαγή στο μέλλον;

Pētījuma jautājums

Επηρεάζεται η αμπελουργία από την κλιματική αλλαγή; Καλλιέργεια που θεωρείται εμβληματική όπως το αμπέλι φαίνεται θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επιβίωσης; Οι γηγενείς ποικιλίες δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή;

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα των σταφυλιών, στο κρασί που παράγεται στην περιοχή της Ζίτσας.

Projekta tēma

Klimata pārmaiņas

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Εξεύρεση επικαιροποιημένων δεδομένων για τη σχέση μεταξύ του τοπικού κλίματος στην περιοχή της Ζίτσας και της ανάπτυξης της αμπέλου, σημαντικό βήμα για την πληρέστερη αξιολόγηση των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην τοπική αμπελουργία. Βασικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για το κρασί που παράγεται στην περιοχή της Ζίτσας.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.