Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Α & Β

Hellas 15 år gammel, 16 år gammel   42, 19 /

Prosjektets tittel:

Στοιχεία ξηρασίας στην ευρύτερη περιοχή του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών Κρήτης.

Forskningsspørsmål

Επίδραση κλιματικής αλλαγής και ξηρασίας. Αποτύπωση κλιματικής αλλαγής πάνω σε βραχύβιες και απότομες αλλαγές τοπίου. Αναζήτηση στοιχείων αέριας ρύπανσης στην περιοχή που ενισχύουν την κλιματική αλλαγή.

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Το τοπικό πρόβλημα έχει να κάνει με την ξηρασία η οποία είναι εντονότερη τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση στα υδάτινα αποθέματα. Ο υδροφόρος ορίζοντας χαμηλώνει και τα υπέργεια υδατικά αποθέματα λιγοστεύουν. Η κλιματική αλλαγή επιδεικνύει έντονα τις διαθέσεις της στο χώρο. Υπάρχουν αίτια στην περιοχή που συνεισφέρουν σημαντικά στο φαινόμενο της κλιματικής κρίσης;

Tema for prosjektet

Landbruk

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Τα δεδομένα που θα διερευνηθούν είναι πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο που επιβεβαιώνουν το πρόβλημα και το ποσοτικοποιούν σε συνδυασμό με αναζήτηση δορυφορικών δεδομένων.
Οι παράμετροι συνολικά που συνηγορούν προς την επιβεβαίωση του φαινομένου και θα ερευνηθούν είναι τα εξής:
- μείωση υδροφόρου ορίζοντα,
- μείωση επιφανειακών υδάτινων αποθεμάτων
- υφαλμύρωση υδροφόρου,
- διάβρωση γόνιμου εδάφους,
- μείωση βλάστησης,
- μείωση εδαφικής υγρασίας


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.