Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: Α & Β

Grieķija 15 gadi, 16 gadi   42, 19 /

Projekta nosaukums:

Στοιχεία ξηρασίας στην ευρύτερη περιοχή του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών Κρήτης.

Pētījuma jautājums

Επίδραση κλιματικής αλλαγής και ξηρασίας. Αποτύπωση κλιματικής αλλαγής πάνω σε βραχύβιες και απότομες αλλαγές τοπίου. Αναζήτηση στοιχείων αέριας ρύπανσης στην περιοχή που ενισχύουν την κλιματική αλλαγή.

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Το τοπικό πρόβλημα έχει να κάνει με την ξηρασία η οποία είναι εντονότερη τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση στα υδάτινα αποθέματα. Ο υδροφόρος ορίζοντας χαμηλώνει και τα υπέργεια υδατικά αποθέματα λιγοστεύουν. Η κλιματική αλλαγή επιδεικνύει έντονα τις διαθέσεις της στο χώρο. Υπάρχουν αίτια στην περιοχή που συνεισφέρουν σημαντικά στο φαινόμενο της κλιματικής κρίσης;

Projekta tēma

Lauksaimniecība

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Τα δεδομένα που θα διερευνηθούν είναι πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο που επιβεβαιώνουν το πρόβλημα και το ποσοτικοποιούν σε συνδυασμό με αναζήτηση δορυφορικών δεδομένων.
Οι παράμετροι συνολικά που συνηγορούν προς την επιβεβαίωση του φαινομένου και θα ερευνηθούν είναι τα εξής:
- μείωση υδροφόρου ορίζοντα,
- μείωση επιφανειακών υδάτινων αποθεμάτων
- υφαλμύρωση υδροφόρου,
- διάβρωση γόνιμου εδάφους,
- μείωση βλάστησης,
- μείωση εδαφικής υγρασίας


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.