Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Α & Β

Grecja 15 lat, 16 lat   42, 19 /

Tytuł projektu:

Στοιχεία ξηρασίας στην ευρύτερη περιοχή του 1ου ΕΠΑΛ Μοιρών Κρήτης.

Pytanie badawcze

Επίδραση κλιματικής αλλαγής και ξηρασίας. Αποτύπωση κλιματικής αλλαγής πάνω σε βραχύβιες και απότομες αλλαγές τοπίου. Αναζήτηση στοιχείων αέριας ρύπανσης στην περιοχή που ενισχύουν την κλιματική αλλαγή.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Το τοπικό πρόβλημα έχει να κάνει με την ξηρασία η οποία είναι εντονότερη τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση στα υδάτινα αποθέματα. Ο υδροφόρος ορίζοντας χαμηλώνει και τα υπέργεια υδατικά αποθέματα λιγοστεύουν. Η κλιματική αλλαγή επιδεικνύει έντονα τις διαθέσεις της στο χώρο. Υπάρχουν αίτια στην περιοχή που συνεισφέρουν σημαντικά στο φαινόμενο της κλιματικής κρίσης;

Temat projektu

Rolnictwo

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Τα δεδομένα που θα διερευνηθούν είναι πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο που επιβεβαιώνουν το πρόβλημα και το ποσοτικοποιούν σε συνδυασμό με αναζήτηση δορυφορικών δεδομένων.
Οι παράμετροι συνολικά που συνηγορούν προς την επιβεβαίωση του φαινομένου και θα ερευνηθούν είναι τα εξής:
- μείωση υδροφόρου ορίζοντα,
- μείωση επιφανειακών υδάτινων αποθεμάτων
- υφαλμύρωση υδροφόρου,
- διάβρωση γόνιμου εδάφους,
- μείωση βλάστησης,
- μείωση εδαφικής υγρασίας


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.