Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Grønne detektiver

Hellas 16 år gammel   14 / 7

Prosjektets tittel:

Bevar sletten - motstandsdyktighet mot klimaendringer og vannforvaltning

Forskningsspørsmål

Forringelse av jordsmonnet og infertilitet på grunn av oversvømmelser i et innsjøområde. Klimaendringer versus menneskelige feil.

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Den kvalitative og kvantitative forringelsen av avlingene på Tessaliasletten har vært et stort problem de siste årene på grunn av klimaendringer og sesongforskyvninger. I tillegg har den siste tidens ekstreme værfenomener vist at vi ikke har vært forutseende nok til å sikre liv og eiendom. Det har vært en utbredt oppfatning at det å undertrykke de naturlige vannveiene gir mer land til folket, og dermed mer velstand. Er dette til vår fordel, eller er det en for stor risiko å ta? Vi undersøker i hvilken grad dårlig høsting og ødeleggelse av landområder er naturens gjengjeldelse for vår kortsiktige vannforvaltning.

Tema for prosjektet

Landbruk

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Utnytt EO Browsers satellittdata om vegetasjon, markfuktighet og vanndekning gjennom årene.
Innhenting av data om avlingenes kvalitet og produksjon gjennom samarbeid med lokale myndigheter.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.