Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Zieloni detektywi

Grecja 16 lat   14 / 7

Tytuł projektu:

Ochrona równiny - odporność na zmiany klimatu i gospodarka wodna

Pytanie badawcze

Degradacja gleby i bezpłodność spowodowana nadmierną powodzią w środowisku pojeziernym. Zmiana klimatu a błąd człowieka.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

The qualitative and quantitative deterioration of crops produced in the Thessalian plain has been a major problem in the last years, due to climate change and seasonal shift. On top of that, recent extreme weather phenomena revealed the lack of our providence in securing life and property. There has been a common belief that suppressing the natural water tracks provides more land to the people, hence more wealth. Is this to our greatest benefit or is it too big a risk to undertake? We examine the extent that poor harvesting and land degradation consist nature’s payback to our short-sighted water management.

Temat projektu

Rolnictwo

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Exploit EO Browser’s satellite data on vegetation, land moisture and water coverage over the years.
Acquisition of data regarding crops’ quality and production through cooperation with local authories.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.