Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: enhjørninger

Italia 17 år gammel   24 / 11

Prosjektets tittel:

biologisk mangfold med satellittdata? En mulig studie

Forskningsspørsmål

Er det mulig å koble jordobservasjon til data om biologisk mangfold med høy gjennomstrømning?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Jordbrukslandskapet i "Conca di Nola", som er navnet på området i vårt land, består på grunn av de spesielle pedoklimatiske forholdene av kuperte mikroenheter med en uvurderlig arv av stedegne genetiske ressurser, resultatet av menneskets lange seleksjonsarbeid gjennom århundrer. Dette biologiske mangfoldet må beskyttes for å unngå at mange av disse ressursene med tiden går tapt på grunn av erosjonsprosesser og klimaendringer. Studentene arbeider med problemet med det pågående tapet av biologisk mangfold, genetikk og geografi. Analysen vil bli utført ved hjelp av satellittdata og deres korrelasjon med data som er samlet inn utendørs.

Tema for prosjektet

Flora og fauna

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

I den første fasen skal studenten jobbe med å samle inn data for å karakterisere fruktartene i vårt område. Landet vårt er faktisk en av de rikeste regionene når det gjelder vegetasjon og frukttrær. Klimaet er temperert, med sommerperioder med tørke og regnfulle vintre, men det siste året har klimaendringene endret denne situasjonen. Elevene samler inn data fra utendørsundervisning. I de store områdene skal de observere statusen til planter og trær. Etter at disse dataene er sammenholdt med datoen for EO-observasjonen, skal elevene observere fargen på bladene og vannprosenten. Jordsmonnet på den omkringliggende sletten er bemerkelsesverdig fruktbart og rikt på mineraler. Til slutt vil de få en laboratorieerfaring som vil gi informasjon om artsinteraksjoner etter hvert som DNA-baserte teknologier modnes, slik at de samme prøvene kan brukes til å spore populasjonsgenetisk mangfold. Dette arbeidet vil bli brukt til å overvåke miljødrivere som er synlige for EO og i Pomigliano d'Arco-området vårt, og vil bidra til å knytte biologisk mangfold til økosystemfunksjoner og -tjenester som kommunen kan bruke til å verdsette jorda og området vårt.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.