Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Flash Flood Force!

Irland 16 år gammel   5 / 5

Prosjektets tittel:

Oversvømmelser i Raphoe

Forskningsspørsmål

Hvordan kan effekten av flomhendelser minimeres i Raphoe-området?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Vi ønsker å undersøke de pågående oversvømmelsene i Raphoe, som har en negativ innvirkning på boliger og bedrifter.

Tema for prosjektet

Flom og tørke

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi planlegger å undersøke klimaproblemet ved å gjøre primærforskning ved å intervjue folk som bor i byen og har bedrifter i byen som har blitt berørt av flommen. Vi vil også utføre sekundærforskning ved å se på nyhetsrapporter og artikler på nettet.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.