Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: Flash Flood Force!

Īrija 16 gadus vecs   5 / 5

Projekta nosaukums:

Raphoe plūdi

Pētījuma jautājums

Kā mazināt plūdu ietekmi Raphoe apgabalā?

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Mēs vēlamies izmeklēt Raphoe pilsētā notiekošos plūdus, kas negatīvi ietekmē mājokļus un uzņēmumus.

Projekta tēma

Plūdi un sausums

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Mēs plānojam izpētīt klimata problēmu, veicot primāro izpēti, intervējot cilvēkus, kuri dzīvo pilsētā un kuriem pilsētā ir uzņēmumi un kurus skāruši plūdi. Mēs veiksim arī sekundāro izpēti, aplūkojot ziņu reportāžas un rakstus tiešsaistē.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.