Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Flash Flood Force!

Irlandia 16 lat   5 / 5

Tytuł projektu:

Powodzie w Raphoe

Pytanie badawcze

W jaki sposób można zminimalizować skutki powodzi na obszarze Raphoe?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Chcemy zbadać trwające powodzie w Raphoe, które mają negatywny wpływ na domy i firmy.

Temat projektu

Powodzie i susze

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Planujemy zbadać problem klimatyczny, przeprowadzając badania pierwotne poprzez wywiady z osobami mieszkającymi w mieście i prowadzącymi działalność gospodarczą w mieście, które zostały dotknięte powodziami. Przeprowadzimy również badania wtórne, przeglądając doniesienia prasowe i artykuły online.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.