Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Los ecoscientist

Spania 13 år gammel, 14 år gammel, 12 år gammel   8, 1, 7 / 7

Prosjektets tittel:

Akvaponikk som oppdrettssystem for å oppnå bærekraftig utvikling

Forskningsspørsmål

Kan vi dyrke planter uten jord?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Problemene vi kan identifisere i vårt område, og som vi vil basere forskningsarbeidet vårt på, er: økende ørkenspredning, nedslitt og erodert jord som ikke kan dyrkes, og lite nedbør som hindrer plantevekst.

Tema for prosjektet

Landbruk

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Etter å ha identifisert temaet vil vi dele forskningsprosjektet inn i følgende faser:

1. Informasjonssøk om akvaponikksystemet, dets fordeler i landbruket og eksempler på gjennomførte prosjekter.
2. Utforming og implementering av et akvaponisk system som vil tjene oss til å studere og analysere muligheten for å implementere dette dyrkingssystemet i vårt miljø.
3. Samle inn data og utarbeide et dokument som viser hva som er oppnådd i denne forskningsprosessen.
4. Formidle resultatene våre til det vitenskapelige samfunnet.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.