Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Los ecoscientist

Hiszpania 13 lat, 14 lat, 12 lat   8, 1, 7 / 7

Tytuł projektu:

Akwaponika jako system rolniczy zapewniający zrównoważony rozwój

Pytanie badawcze

Czy możemy uprawiać rośliny bez ziemi?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Problemy, które możemy zidentyfikować w naszej okolicy i na których oprzemy naszą pracę badawczą to: rosnące pustynnienie, zużyte i erodowane grunty, których nie można uprawiać oraz ograniczone opady, które utrudniają wzrost roślin.

Temat projektu

Rolnictwo

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Po zidentyfikowaniu tematu podzielimy projekt badawczy na następujące etapy:

1. Wyszukiwanie informacji o systemie akwaponicznym, jego zaletach w rolnictwie i przykładach zrealizowanych projektów.
2. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu akwaponicznego, który posłuży nam do zbadania i przeanalizowania możliwości wdrożenia tego systemu uprawy w naszym środowisku.
3. Zebranie danych i przygotowanie dokumentu prezentującego osiągnięcia uzyskane w tym procesie badawczym.
4. Przekazywanie naszych wyników społeczności naukowej.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.