Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: Los ecoscientist

Spānija 13 gadi, 14 gadi, 12 gadi   8, 1, 7 / 7

Projekta nosaukums:

Akvaponika kā lauksaimniecības sistēma ilgtspējīgas attīstības sasniegšanai

Pētījuma jautājums

Vai mēs varam audzēt augus bez zemes?

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Problēmas, kuras mēs varam identificēt mūsu apvidū un uz kurām mēs balstīsim savu pētniecisko darbu, ir šādas: aizvien pieaugošā pārtuksnešošanās, noplicinātā un erodētā zeme, ko nevar apstrādāt, un nepietiekamais nokrišņu daudzums, kas kavē augu augšanu.

Projekta tēma

Lauksaimniecība

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Pēc tēmas noteikšanas mēs sadalīsim pētniecības projektu šādos posmos:

1. Informācijas meklēšana par akvaponikas sistēmu, tās priekšrocībām lauksaimniecībā un pabeigtu projektu piemēriem.
2. Akvaponikas sistēmas projektēšana un ieviešana, kas mums kalpos, lai izpētītu un analizētu šīs audzēšanas sistēmas ieviešanas iespējas mūsu vidē.
3. Apkopot datus un sagatavot dokumentu, kurā atspoguļoti šajā pētniecības procesā iegūtie sasniegumi.
4. Sniegt mūsu rezultātus zinātniskajai sabiedrībai.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.