Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: PIM

Spania 14 år gammel   3 / 2

Prosjektets tittel:

Klimaendringenes innvirkning på floraen og faunaen i Montgó

Forskningsspørsmål

¿Cómo ha cambiado la flora y fauna del Parque Natural del Montgó?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Partiendo de un listado definido de especies vegetales y animales autóctonas del entorno natural de Jávea (macizo del Montgó) , analizaremos cómo los cambios en parámetros medioambientales (cambio climático)han provocado variacioneas dichas formas de vida.

Tema for prosjektet

Flora og fauna

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Konsultasjon av bibliografi om fauna og flora i Montgó
Visualisering av satellittsatellittbilder av området: undersøkelse av arboladosporen
Entrevistas cone expertos locales ( centro de interpretación del parque)
Estudio de los datos meterológicos registados (últimos 40 años) : Temperaturas, lluvias según estaciones, en comparativa con lo estipulado con las 4 estaciones mediterráneas.
Cómo afectan a las especies de estudio seleccionadas (Hvordan påvirkes de utvalgte artene?)


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.