Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: PIM

Ισπανία 14 ετών   3 / 2

Τίτλος του έργου:

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χλωρίδα και την πανίδα του Montgó

Ερευνητικό ερώτημα

¿Cómo ha cambiado la flora y fauna del Parque Natural del Montgó?

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Partiendo de un listado definido de especies vegetales y animales autoctonas del entorno natural de Jávea (macizo del Montgó) , analizaremos cómo los cambios en parámetros medioambientales (cambio climático)han provocado variacioneas dichas formas de vida.

Θέμα έργου

Χλωρίδα & Πανίδα

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Consulta de bibliografía sobre fauna y flora del Montgó
Visualización de imágenes de satélite de la zona: estudio del espesor de arbolado
Entrevistas cone expertos locales ( centro de interpretación del parque)
Estudio de los datos meterológicos registados (últimos 40 años) : Temperaturas, lluvias según estaciones, en comparativa con lo estipulado con las 4 estaciones mediterráneas.
Πώς επηρεάζονται τα είδη μελέτης που επιλέχθηκαν


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.