Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: PIM

Spanien 14 år gammal   3 / 2

Projektets titel:

Klimatförändringarnas inverkan på flora och fauna i Montgó

Forskningsfråga

¿Cómo ha cambiado la flora y fauna del Parque Natural del Montgó?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Partiendo de un listado definido de especies vegetales y animales autóctonas del entorno natural de Jávea (macizo del Montgó) , analizaremos cómo los cambios en parámetros medioambientales (cambio climático)han provocado variacioneas dichas formas de vida.

Ämne för projektet

Flora och fauna

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Bibliografisk konsultation om fauna och flora i Montgó
Visualisering av satellitbilder från zonen: undersökning av en trädspets
Entrevistas cone experter lokala (centro de interpretación del parque)
Estudio de los datos meterológicos registados (últimos 40 años) : Temperaturas, lluvias según estaciones, en comparativa con lo estipulado con las 4 estaciones mediterráneas.
Cómo afectan a las especies de estudio seleccionadas


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.