Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Superteam

Hellas 13 år gammel   13 / 6

Prosjektets tittel:

Το φυτό αναπτύσσεται...

Forskningsspørsmål

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών;

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Με τους μαθητές θέλουμε να διερευνήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και πως συσχετίζονται την με ανάπτυξη φυτών στο διάστημα.

Tema for prosjektet

Landbruk

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Το πρόβλημα θα το διερευνήσουμε με κάποια πειράματα που θα διεξάγουμε με τα φυτά και θα αναλύσουμε κάποιες εικόνες από διαφορετικά μέρη της γης συνδέοντας τες με διαφορετικές κλιματικές ζώνες.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.