Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Super drużyna

Grecja 13 lat   13 / 6

Tytuł projektu:

Το φυτό αναπτύσσεται...

Pytanie badawcze

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Με τους μαθητές θέλουμε να διερευνήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και πως συσχετίζονται με την ανάπτυξη φυτών στο διάστημα.

Temat projektu

Rolnictwo

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Το πρόβλημα θα το διερευνήσουμε με κάποια πειράματα που θα διεξάγουμε με τα φυτά και θα αναλύσουμε κάποιες εικόνες από διαφορετικά μέρη της γης συνδέοντας τες με διαφορετικές κλιματικές ζώνες.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.