Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback på.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: Superholdet

Grækenland 13 år gammel   13 / 6

Projektets titel:

Το φυτό αναπτύσσεται...

Forskningsspørgsmål

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών;

Identificer det lokale miljø/klimaproblem, du ønsker at undersøge.

Με τους μαθητές θέλουμε να διερευνήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και πως συσχετίζονται την με ανάπτυξη φυτών στο διάστημα.

Projektets emne

Landbrug

Beskriv, hvordan du planlægger at undersøge det identificerede problem, og hvilke data du planlægger at analysere.

Το πρόβλημα θα το διερευνήσουμε με κάποια πειράματα που θα διεξάγουμε με τα φυτά και θα αναλύσουμε κάποιες εικόνες από διαφορετικά μέρη της γης συνδέοντας τες με διαφορετικές κλιματικές ζώνες.


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan undersøge? Er det gennemførligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale miljø beskrevet? Angiv om nødvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilhører.