Fase 3 - Del resultater og gjør en forskjell

Vi kan alle gjøre en forskjell! Basert på resultatene av undersøkelsene skal elevene bestemme hvilke tiltak de vil iverksette for å bidra til å løse klimaproblemet. Teamene deler arbeidet sitt med ESAs Climate Detectives-fellesskap.