Etap 3 - Dzielenie się wynikami i wprowadzanie zmian

Wszyscy możemy coś zmienić! Na podstawie wyników swoich badań uczniowie zdecydują, jakie działania chcą podjąć, aby pomóc w rozwiązaniu problemu klimatu. Zespoły dzielą się swoją pracą ze społecznością Detektywów Klimatu ESA.