Projekty Climate Detectives 2018-2019

Téma projektu: Změna klimatu

Název projektu: Hory: strážci změny klimatu

Tým: eHAND

2018-2019   Liceo Statale Scientifico e Classico "Ettore Majorana   Desio   Itálie   22 Věk studenta: 14-15


Shrnutí projektu

Hory jsou vůči změně klimatu obzvláště zranitelné, protože ledovce jsou hlavní obětí globálního oteplování a jejich tání je prvním poplašným signálem. Začali jsme studovat tento problém a jeho důsledky: povodně; hydrogeologickou nestabilitu; ztrátu vodní energie; sesuvy půdy; ztrátu biologické rozmanitosti; ekonomické dopady a hluboce jsme se zaměřili na problém tání věčně zmrzlé půdy. Provedli jsme geomorfologickou a geofyzikální analýzu naší oblasti: výzkum také ve spolupráci s výzkumnými institucemi a univerzitami v Lombardii a vytipovali jsme oblast poblíž Passo del Foscagno, kterou jsme chtěli prozkoumat. Uvažovali jsme pouze 4 parametry: nadmořskou výšku, vegetaci, půdu a sněhovou pokrývku. Analyzovali jsme dostupné satelitní snímky, abychom definovali vzorce sněhové pokrývky ve vybrané oblasti v září (minimum sněhové pokrývky) a v únoru (maximum) za posledních deset let. V červnu se vydáme do terénu, abychom vyhledali typické druhy vegetace a mohli zmapovat výskyt různých druhů ve zkoumané oblasti a pomocí radiometru budeme analyzovat absorbované a odražené záření a studovat albedo oblasti. Budeme odebírat vzorky půdy v různých hloubkách nad věčně zmrzlou půdou pomocí vrtáku, sbírat GPS polohu vzorku půdy a digitální fotografie oblasti.

Hlavní výsledky

Všechny údaje budeme mít k dispozici v červnu, kdy budeme moci vyrazit do terénu. Zatím jsme analyzovali data ze satelitů.

Opatření na zmírnění problému

Proti tání věčně zmrzlé půdy nemůžeme přímo nic udělat, ale vzhledem k tomu, že klimatické změny jsou způsobeny lidskou expanzí "skleníkového efektu", rozhodli jsme se zaměřit naše akce na rozumné využívání energie a zvyšování povědomí o tomto problému v naší škole a komunitě. Připravili jsme dotazníky o odpadech v naší škole a komunitě , na základě výsledků tohoto průzkumu jsme pak uspořádali hackathon, abychom naplánovali projekt na zlepšení kvality školy ve vztahu k udržitelnosti, se zaměřením na význam kultury poznání, vědy a techniky a s využitím převážně digitálních technologií. Jelikož je tato aktivita součástí projektu Erasmus+, měli jsme také možnost uspořádat výstavu o tomto problému, abychom zvýšili povědomí v naší komunitě.

Odkaz na projekt:

https://twinspace.etwinning.net/15801/pages/page/417839

Video projektu


Projekty vytvářejí týmy a přebírají plnou odpovědnost za sdílená data.
← Všechny projekty