Me kaikki voimme vaikuttaa! Oppilaat päättävät tutkimustulostensa perusteella, mihin toimiin he haluavat ryhtyä ilmasto-ongelman ratkaisemiseksi. Ryhmät jakavat työnsä ESA Climate Detectives -yhteisön kanssa.