Όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά! Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών τους, οι μαθητές θα αποφασίσουν τις δράσεις που θέλουν να αναλάβουν για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του κλιματικού προβλήματος. Οι ομάδες μοιράζονται τη δουλειά τους με την κοινότητα των Climate Detectives της ESA.