Nos vysoko na oblohe - Pozorovanie a meranie poveternostných podmienok

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci naučia, ako sa dajú ich zmysly a prístroje použiť na opis a meranie poveternostných podmienok. Ako úvodnú aktivitu budú študenti analyzovať miestne príslovia týkajúce sa počasia. Potom použijú svoje zmysly na pozorovanie počasia a naučia sa, ako opísať počasie a ako [...]

Počasie vs. klíma - pochopenie rozdielu medzi počasím a klímou

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci naučia rozdiel medzi počasím a podnebím. Určia rôzne klimatické pásma a zozbierajú vlastné údaje o počasí. Budú analyzovať a porovnávať denné a mesačné merania teploty vzduchu. Nakoniec sa dozvedia o rôznych klimatických scenároch a určia, čo to znamená pre [...]