Nenä korkealla taivaalla - Sääolosuhteiden havainnointi ja mittaaminen

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat, miten heidän aistejaan ja välineitään voidaan käyttää sääolosuhteiden kuvaamiseen ja mittaamiseen. Johdantona oppilaat analysoivat säähän liittyviä paikallisia sananlaskuja. Sen jälkeen he käyttävät aistejaan säähavaintojen tekemiseen ja oppivat kuvaamaan [...].

Sää vs. ilmasto - Sään ja ilmaston eron ymmärtäminen

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat sään ja ilmaston eron. He tunnistavat erilaisia ilmastovyöhykkeitä ja keräävät omia säätietojaan. He analysoivat ja vertailevat päivittäisiä ja kuukausittaisia ilman lämpötilamittauksia. Lopuksi he tutustuvat erilaisiin ilmastoskenaarioihin ja tunnistavat, mitä se tarkoittaa [...].